Tổng hợp các nguồn thông tin về “Cơ hội dành cho giới trẻ”

Posted on Leave a commentPosted in Vietnamese writings, Youth Development

Bài viết này đã được cập nhật tới ngày 6/6/2015  (Phiên bản cũ ngày 3/8/2013), và được chia theo chủ đề cụ thể hơn, cũng như cập nhật các cơ hội mới. Bài viết phù hợp với các bạn tân sinh viên, năm 1,2,3, với mong ước nhỏ bé rằng: giúp các bạn có một […]