#3: Hey, Hình như bạn là thiên nga!

Posted on Leave a commentPosted in Girls to Happiness, Vietnamese writings, Youth Development

Tôi không hề có ý định kêu gọi sự thương hại của xã hội đối với phụ nữ. Nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng, về cơ bản, phụ nữ quá khác nam giới để đạt được thành công theo ý muốn và cống hiến cho xã hội. Sự khác biệt về cấu tạo […]