Người bảo vệ trường Kim Liên

Posted on Leave a commentPosted in Life Portraits, My Word Review, UC-HANU Project Kiem An 2011, Vietnamese writings

Tôi là bảo vệ ở trường THPT Kim Liên tại Hà Nội.  Tôi tên là Nguyễn Văn Linh, 47 tuổi. Tuổi của tôi thì cũng chưa phải già lắm để ai cũng phải gọi là bác nhưng vì từ xưa, cái cụm từ “bác bảo vệ” đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi. […]